กิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด"

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด" มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE, การแสดงละครคุณธรรม, การร้องเพลง, แนะนำหนังสือ และมอบเกียรติบัตรไอดอลหนอนหนังสือ และสุดยอดนักอ่าน     ในปีการศึกษา 2563 ณ เวทีอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด โรงเรียนควนโดนวิทยา