กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

  • Category: News...
  • Published: Thursday, 11 March 2021 15:49
  • Written by Super User
  • Hits: 811

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ควรได้รับ การดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนควนโดนวิทยา