กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ควรได้รับ การดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนควนโดนวิทยา