โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรวมพล คนรู้ทัน พิษภัยบุหรี่

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรวมพล คนรู้ทัน พิษภัยบุหรี่

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 18 January 2022 13:14
  • Written by Super User
  • Hits: 280

 วันที่ 15 มกราคม 2565 นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ นายอาหลี  รอเกตุ รองผู้อำนวยการ และ คณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรวมพล คนรู้ทัน พิษภัยบุหรี่ ให้กับนักเรียน ณ ห้องวังทอง โรงเรียนควนโดนวิทยา