กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 01 February 2022 06:31
  • Written by Super User
  • Hits: 359

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา นำนักเรียนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชน ในการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลควนโดน บนสะพานลอยหน้าโรงเรียน ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านอำเภอควนโดน ตลาดสดควนโดน และบริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ในอำเภอควนโดน