โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนานักอ่าน สร้างนักเขียน

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนานักอ่าน สร้างนักเขียน

  • Category: News...
  • Published: Saturday, 18 June 2022 16:38
  • Written by Super User
  • Hits: 156
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายกระจาย หนูคงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนานักอ่าน สร้างนักเขียน
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2565 ที่ไม่ผ่านการคัดกรองด้านการอ่านการเขียน
ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการอ่านสนุก สุขหรรษา
2.ฐานนักเขียน เปลี่ยนฝัน
3.ฐานฟังดู รู้คุณค่า
4.ฐานพูดดี มีชัย
เพื่อส่งต่อคลินิกหมอภาษา ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน โดยมีครูและรุ่นพี่คณะกรรมการสภา ช่วยจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมในกิจกรรมชุมนุม และคาบซ่อมเสริมต่อไป
จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา