การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล

  • Category: News
  • Published: Monday, 16 July 2018 11:39
  • Written by Super User
  • Hits: 223

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการส่วนหน้า เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดอำเภอควนโดน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล