การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

วันจันทร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด คุณครูสมศรี ชอบกิจ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล