เปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

เปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)

  • Category: News
  • Published: Monday, 11 February 2019 04:45
  • Written by Super User
  • Hits: 1561

วันพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จััดงานเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการจัดการบริหาร การศึกษา ผลงานครู นักเรียน มีการนำเสนอกิจกรรม Eco School สู่สาธารณะชน นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแสดงออกด้านทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย