เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ Geopark)

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ Geopark)

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 20 February 2019 04:18
  • Written by Super User
  • Hits: 1495

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ Geopark) ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตุูล เพื่อเสริมทักษะ การมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ในการอนึุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอุทยานธรณี วิทยาให้เยาวชนในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนในท้องถิ่นสู่ระดับโลก