ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 20 February 2019 04:20
  • Written by Super User
  • Hits: 1696

วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและเจตคติที่ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา