ผู้อำนวยการและครูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ผู้อำนวยการและครูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน

  • Category: News
  • Published: Monday, 25 February 2019 02:45
  • Written by Super User
  • Hits: 1545

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา และนายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลควนโดน ได้รับเกียรติจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ในโครงการฝึกอบรมการบริหาร จัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน ให้กับคณะครูและบุคลากรสถานศึกษาของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ และครูโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช