News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้

 • Category: News
 • Published: Sunday, 07 October 2018 06:44
 • Written by Super User
 • Hits: 1622

ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Openhouse of Learning and- Academic) โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูสมศรี ชอบกิจ

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 04:01
 • Written by Super User
 • Hits: 1903

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดงานเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๑ ให้แก่คุณครูสมศรี ชอบกิจ ณ หอประชุมโรงเรียควนโดนวิทยา

 

โรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:46
 • Written by Super User
 • Hits: 1777

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:59
 • Written by Super User
 • Hits: 1746

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

โรงเรียนธรรมศาสน์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 01 October 2018 03:44
 • Written by Super User
 • Hits: 1781

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธรรมศาสน์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล