กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายนัฐดนัย อาดำ

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางอามีน๊ะ มาลีนี

ครู ค.ศ.2

นางสาวขวัญตา สาเหร็ม

ครู ค.ศ.1

นางสาวไซยานี เหมโคกน้อย

ครูผู้ช่วย

นางสาวฟ้าประกาย กูแดหวา

ครูผู้ช่วย